Tutin

Okrug: Raški
Broj stanovnika: 30.770
Površina: 742 km2
Nadmorska visina: 1000 m
www.tutin.rs

Raspoloživi prirodni resursi

U opštini dominira planinska klima, dok u dolinama Ibra i Vidrenjaka klima ima osobine subplaninskog tipa. Poljoprivredno zemljište predstavlja najobimniji resurs i obuhvata 53% ukupne teritorije opštine. Šumsko bogatstvo je značajan prirodni potencijal opštine, koji – pored toga što je obogaćen prisustvom zaštićenih i retkih vrsta – ima i prirodni rezervat pod zaštiton države. Takođe, zbog svoje zastupljenosti, veliki značaj za opštinu Tutin predstavljaju mineralne sirovine i vodni resursi.

Povoljnosti za potencijalne investitore

Opština nudi povoljnosti u vidu najkraćeg roka za dobijanje potrebnih dozvola i saglasnosti davanja zemljišta u zakup. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine pruža svu investicionalnu podršku investitorima. Potrebna su određena ulaganja u cilju proširenja postojeće mreže električne energije i vodovoda u opštini. Digitalna telefonska centrala i kablovska internet mreža pokrivaju sva naselja u opštini Tutin.

Međunarodna saradnja

 • Prekogranična saradnja sa opštinama Berane, Bijelo Polje, Plav i Pljevlja.
 • Opština sarađuje sa resornim ministarstvima Vlade Republike Srbije, domaćim i međunarodnim institucijama i agencijama u okviru realizacije razvojnih programa (EU Program Progres. USAID, UNDP, GIZ, MERCY-CORPS, SKGO, SIEPA).

Demografski pokazatelji

U opštini Tutin, prema evidenciji NSZ, nezaposleno je 3.383 lica. Najveći broj nezaposlenih je bez kvalifikacije. Dominira stanovništvo koje radi u prerađivačkoj industriji, trgovini, obrazovanju i zdravstvu. Prema starosnoj strukturi dominiraju lica u starosnim grupama 31-40, 41-50 i preko 50

Turizam

Opština Tutin poseduje velike prirodne potencijale kao što su Pešterska visoravan, Ribarićko jezero, planina Ponor, kulturnoistorijske vrednosti poput manastira i arheolopških lokaliteta. Tradicionalne lokalne manifestacije od velikog značaja su:

 • Tradicionalni teferiči (vašari) na seoskom području
 • Na Koštanpolju – 2. Maj
 • Na jezeru – 2. Avgust
 • Tradicionalni plivački maraton na Ribaričkom jezeru – 11. Jul

Privredni potencijali

 • Industrijska zona – Leskova
 • Drvoprerađivačka industrija
 • Energetika – obnovljivi izvori energije
 • Poljoprivreda – stočarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, proizvodnja lekovitog bilja, pčelarstvo
 • Proizvodnja organske hrane
 • Turizam

Strategija razvoja

U opštini Tutin je usvojen Strateški plan održivog razvoja za period 2008-2012. Godine.
Ciljevi su:

 • Funkcionalna lokalna zajednica
 • Razvijena prerađivačka industrija i transport
 • Održivi razvoj infrastrakture transporta i turizma
 • Prekogranična i regionalna saradnja
 • Ruralni razvoj