Pećine

Smolućka pećina

Smolućka pećina je jedan od najznačajnijih arheoloških i paleontoloških lokaliteta na području Sandžaka. Nalazi se nedaleko od naselja Kadiluk (Ckrvine) na području opštine Tutin. Smeštena je iznad istoimene Smolućke reke, pritoke Raške, 16 kilometara jugozapadno od Novog Pazara.

Ušački pećinski sistem

Ušački pećinski sistem je najveći i najpoznatiji pećinski sistem u Sandžaku i celoj Srbiji. Nalazi se na području opštine Sjenica i jedan je od posebnih prirodnih fenomena i vrednosti sandžačkog kraja. Sistem se sastoji od nekoliko međusobno povezanih speleoloških objekata: Ušačke i Ledene pećine i Bezdan jame, ukupne dužine od 6.185 metara. Najveći deo sistema čini Ušačka pećina. Pećina ima dva ulaza, prvi u selu Gornje Lopiže a drugi u koritu Uvca. Drugi deo sistema čini Ledena pećina. Pećina je nešto kraća od Ušačke, a glavni njen kanal prostire se praktično paralelno sa glavnim kanalom Ušačke pećine, na rastojanju od oko sto metara.

Đalovića pećina

Ova pećina je najduža pećina na Balkanu. Nalazi se u kanjonu reke Bistrice na zapadnom obodu Pešterske visoravni, na 25 kilometara udaljenosti od Bijelog Polja. Do sada istražena dužina pećine je 16 kilometara, a ukupna dužina svih njenih kanala, prema procenama, prelazi 200 kilometara. Pećina ima nekolo ulaza a glavni je uzvodno od glave Bistrice, na blagoj uzbrdici iznad četiri jezerceta u narodu poznata kao Vražji izvori – Vražji virovi (firovi).