Nova Varoš

Okrug: Zlatiborski
Broj stanovnika: 16.758
Površina: 581 km2
Nadmorska visina: 440-1734 m
www.novavaros.rs

Raspoloživi prirodni resursi

Opština Nova Varoš se nalazi u jugozapadnom delu Srbije i izrazito je brdsko-planinsko područje, sa umerenom planinskom klimom. Opština raspolaže velikim vodnim potencijalom sa tri akumulaciona jezera na reci Uvac – Zlatarsko, Uvačko i Radoinjsko, i brojnim izvorištima zdrave pijaće vode. Šumski potencijal je na visokom nivou i šume pokrivaju oko 31% ukupne površine teritorije. U opštini postoje utvrđena nalazišta magnezita, a s obzirom na geološku prošlost mogu se očekivati i ležišta drugih mineralnih sirovina.

Povoljnosti za potencijalne investitore

Opština Nova Varoš omogućava potencijalnim investitorima dobijanje odgovarajuće dokumentacije u najkraćem roku. Stanje električne mreže je na zadovoljavajućem nivou. Potrebna je rekonstrukcija vodovodne mreže u cilju proširenja kapaciteta. U planu je izgradnja regionalne sanitarne deponije koja predviđa i postojanje za reciklažu, a na teritoriji opštine postoji preduzeće koje se bavi briketiranjem piljevine i proizvodi energetske brikete. U opštini postoje digitalna telefonska centrala, kablovska televizija i internet.

Međunarodna saradnja

 • Uspostavljena prekogranična saradnja sa opštinama Mojkovac iz Crne Gore i Ugljevik iz Bosne i Hercegovine, kao i sa opštinom Vrble iz Slovačke
 • Izgradnja Regionalne sanitarne deponije „Banjica“ za opštine Nova Varoš, Priboj, Prijepolje i Sjenica
 • Opština sarađuje sa svim resornim ministarstvima Vlade Republike Srbije, SKGO, sa EU Programom Progres u jugozapadnoj Srbiji koji finansiraju EU i Vlada Švajcarske, a sprovodi UNDP

Demografski pokazatelji

U opštini Nova Varoš prema evidenciji NSZ je nezaposleno 2.576 lica od kojih većina ima III i IV stepen stručne spreme. Najveći broj zaposlenih je u javnom sektoru. Prema starosnoj strukturi dominiraju lica sa navršene 44 godine života.

Turizam

Prirodni resursi, šumsko bogatstvo, raznovrsnost vegetacije, kvalitet vazduha, zemljišta i vode (brojna izvorišta zdrave pijaće vode), planina Zlatar i dobra saobraćajna povezanost predstavljaju izuzetne osnove za razvoj zdravstvenog, sportsko-rekreativnog, izletničkog, lovnog i tranzitnog turizma. Na teritoriji opština Nova Varoš i Sjenica prostire se specijalni rezervat prirode Uvac koji je pod zaštitom Vlade Republike Srbije. Tradiionalne lokalne manifestacije i prirodni potencijal od značaja za razvoj turizma su: Specijalni rezervat prirode Uvac sa najvećom kolonijom beloglavog supa na Balkanu, planina Zlatar – vazdušna banja, skijalište Briježđa, jezera (Zlatarsko, Sjeničko, Radoinjsko), crkve-brvnare po selima, zgrade stare škole u Radoinji, crkva i džamija u Novoj Varoši.

 • Zlatarska hajka na vuka – februar
 • Regata kanjonom jezera Uvac – jun
 • Seoska olimijada – jul
 • Zlatarska sirijada – 28. Avgust
 • Zlatarska džipijada – septembar

Privredni potencijali

 • Poljoprivreda – stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo, lekovito bilje, ribarstvo
 • Drvoprerađivačka industrija
 • Proizvodnja organske hrane
 • Turizam

Strategija razvoja

U opštini je usvojena Strategija održivog razoja za period 2007-2011. Godine, a u okviru programa Exchange II urađena je Revizija Strategije održivog razvoja za period 2010-2020. godine. Strategija održivog razvoja opštine Nova Varoš definisala je sledeće ciljeve:

 • Razvoj turizma
 • Ruralni razvoj
 • Zaštita životne sredine
 • Razvoj zajednica
 • Razvoj malih i srednjih preduzeća