Turbeta

Na prostoru Novog Pazara su se očuvala dva turbeta. Jedno se nalazi u sredini novopazarskog groblja  Gazilar. Turbe je jednostavno, veličine 4,80 x 5,20 m, sa niskim četvorostrešnim krovom i pokrovom od ćeramida. U turbetu su dva drvena sarkofaga (kubure), i iz dveju kamenih ploča s natpisima uzidanih na spoljašnjem zidu turbeta kod ulaza, se zna da su tu sahranjena dva derviša: derviš Ahmed Gurbi, umro 1189. (1775) i derviš Abdulkadir, umro 1190.  (1776) godine. Dok o dervišu Abdulkadiru ne postoje pobliži podaci, za derviša Gurbi Ahmeda sve okolnosti govore o tome da se tu upravo radi o pjesniku Gurbi Ahmedu. Drugo turbe se nalazi u haremu Hadži Hurem (Bor) džamije. I ovo turbe, kao i prethodno, je zatvorenog tipa. O ovom turbetu je jedino poznato da je u njemu ukopan Hadži Hurem, vakif koji je sagradio ovu džamiju.

Na području Sjenice postoje dva turbeta: Turbe gazi Jusufa, i zajedničko Muratovo i Abdulahovo turbe.  U Prijepolju danas postoji jedno sačuvano turbe, koje se nalazi na mezarju Kosovac. Nema podataka o osobi koja je ukopana u njemu, kao ni podataka o objektu kada je podignut. Turbe je renovirano 2006. godine. Dimenzije turbeta su 4 x 3,73 m. Sagrađeno je od tvrdog materijala, na njemu se nalaze dva manja prozora. Osim ovog turbeta koje je i danas postojano u Prijepolju su postojala još dva turbeta, koja su porušena. Prvo turbe je bilo sagrađeno na mjestu gdje su poginuli šehidi u srpsko-turskim ratovima u prošlom vijeku. Na mjestu gdje se danas nalaze zgrade Opštinskog suda i radija „Poljimlje“ nalazilo se veliko mezarje na kome je bilo i turbe. Nakon Drugog svjetskog rata vlasti su porušile groblje i turbe i sagradili stambene objekte. Po kazivanju, turbe se nalazilo na mjestu gdje se nalazi ulaz u radio “Polimlje”. Sazidano je bilo od ćerpiča, pokriveno ćeramidom. Drugo turbe se nalazilo u Vinogradu (Vakuf). U ovom turbetu bili su ukopani muž i žena. Po narodnoj predaju turbe je bilo otprilike dimenzija 3.5 x 3.5 metara. Sagrađeno je bilo od kamene cokle nad kojom je bila drvena konstrukcija, velikim dijelom, te su bile rešetke od tanke letve, a krov je bio drveni – od šinde. Ovo trube je podijelilo istu sudbinu kao i prvo. Danas su na ovom prostoru stambeni objekti, a posmrtni ostaci su preneseni na groblje Kosovac.

Na teritoriji Priboja postoje dva turbeta i to turbe u Sjeverinu i turbe u Čitluku. Turbe u Sjeverinu je zatvorenog tipa, pokriveno je limom na četiri vode. U turbetu su tri mezara, u kojima su ukopani Suljaga Gibović, bez oznake datuma smrti, drugi nije poznat, a treći je mezar derviškog šejha Saliha Hrnjića, koji je živio 95 godina, a datum njegove smrti je 1920-ta godina.