Hanovi

Amir-agin han

Nalazi se u najstrožem centru Novog Pazara. O vremenu njegove gradnje nema podataka, ali se pretpostavlja da potiče s kraja 17. ili početka 18. veka. Po svojoj arhitektonskoj koncepciji odstupa od klasičnih građevina ove namene, što ga čini posebno zanimljivim. I kod njega se jasno izdvajaju dve glavne grupe prostorija. Prvi deo, koji se sastojao iz prizemlja i sprata, služio je za smeštaj i prenoćište putnika. U njega se ulazilo neposredno sa ulice, kroz jedan dobro očuvan ulaz, čija su vrata okovana gvožđem. Za razliku od klasičnih hanova, koji su zbog bezbednosti imali sobe okrenute ka unutrašnjem dvorištu, sobe za prenoćište Amiraginog hana okrenute su prema ulici. U njih su se smeštali putnici, odnosno trgovci, zajedno sa poslugom, koja im je, najčešće tu pripremali i hranu. Iza ovog dela hana nalazi se drugi deo, mnogo prostraniji. On je prizeman i služio je kao štala za smeštaj kiridžijskih konja, mazgi i kamila. Zidan je kamenom i ćerpičem, sa dva reda drvenih stubova koji su prihvatali krovnu konstrukciju velikog raspona. U prostranom kompleksu hana nalazi se i niz zanatskih radnji, koje čine tradicionalni okvir ambijentalne vrednosti, a ujedno su i poslednji ostaci nekadašnje ,,tijesne čaršije», odnosno pešačke zone. Amir-agin han je jedan od retkih objekata ove vrste u Republici Srbiji, temeljno konzerviran 70-tih godina 20. veka.

Do oslobođenja Novog Pazara 1912. godine u gradu je bilo dosta hanova i mehana. Hanove su uglavnom koristili trgovci i putnici iz drugih krajeva, ali i ljudi iz okoline Novog Pazara, posebno za pijačni dan koji se održavao utorkom. U grad su dolazili ponedeljkom i noćivali u hanu, a konje ostavljali u štali hana. Siromašniji putnici su spavali i većim zajedničkim prostorijama, a bogatiji u odvojenim sobama. Na određenim rastojanjima i u znatnom broju, hanova je bilo i na trasama puteva koji su prolazili kroz Novi Pazar.

Han „Granata“

U sklopu Stare čaršije nalazi se i han poznat pod nazivom „Granata“ i jedini je objekat ove vrste izgrađen na desnoj obali Raške. Han je izgrađen verovatno sredinom 19. veka i po spoljnoj arhitekturi je tipičan primer gradske arhitekture orijentalnog tipa sa belo okrečenim fasadama i arhitektonskim elementima od drveta – prozorima, tremovima, strehama i tremom. Han je izgrađen u obliku ćiriličnog slova „G», sa prednjim podužnim delom uz ulicu i dvorišnim krilom. Ima prizemlje, sprat i podrum ispod dvorišnog krila. Po celoj uličnog dužini han ima trem na stupcima, čime je i spratni deo koji nose drveni stupci trema, delimično izgrađen nad ulicom. Glavna prostorija u prizemlju je kafana izgrađena po celoj dužini dvorišnog krila. Na spratu su se nalazile sobe za prenoćište, u koje se ulazilo iz dvorišta drvenim stepenicima. U dvorišnom krilu koje je veće širine, nalazi se širi hodnik sa čije obe starne se sobe. Veličine soba nisu jednake, osvetljene su prozorima koji su horizontalnim daskama povezanim u niz i naročito je bogato obrađena ulična fasada sa većim brojem prozora u nizu. Kako nije imao posebne prostorije za držanje stoke i čuvanje robe, služio je ljudima iz okoline koji su dolazili u Novi Pazar u pazarne dane, dok je za držanje stoke korišćen podrum i dvorišni trem. Unutrašnja obrada kafane danas je dosta izmenjena. Tavanica je od širokih dasaka sa drvenim lajsnama na spojevima. Na spratu, u sobama i u hodniku – tremu podovi su od drvenih dasaka, tavanica od šašovaca.

Ceo han je dosta ruiniran, a zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, na njemu nisu vršeni nikakvi restauratorski radovi. Han Granata, avgusta meseca 2013. godine, izgoreo je u požaru.