Geo. položaj

Novopazarski sandžak, ili kako je danas uobičajeno reći – samo Sandžak, je prekogranična turistička regija u Jugoistočnoj Evropi koja obuhvata jugozapadni današnje Republike Srbije i severni deo Republike Crne Gore. Prostire se na površini od 8.409 km2 od čega je u okviru Republike Srbije deo koji obuhvata površinu od 4.504 km2 dok se u okviru Crne Gore nalazi površina od 3.905 km2.