Uncategorized

Direktor RTO Sandžaka i predstavnici odeljenja za LER grada Novog Pazara na sastanku u organizaciji SKGO u Beogradu

Sastanak SKGO Mreže za lokalni ekonomski razvoj koji je održan 17. maja 2019. godine, u Beogradu, u hotelu “M”najvećim delom je posvećen zakonskim novinama u oblasti ugostiteljstva i turizma, sa posebnim fokusom na onim segmentima zakona koji se tiču lokalnih samouprava. Kroz prezentaciju Zakona o turizmu dotakli smo se i prava I obaveza JLS (programa razvoja turizma, kategorizacije turističkog mesta, proglašenje turističkog prostora…), prava I obaveza TO JLS, podsticajnih mera, poverenih poslova…,a kroz prezentaciju Zakona o ugostiteljstvu govorilo se o uvođenju centralnog informacionog sistema, evidencije ugostitelja, postupaka kategorizacije, posebnih uslova za ugostiteljske objekte, boravišne takse, nadzora I poverenih poslova turističkim inspektorima JLS I najčešćim nedoumicama u postupki inspekcijskog nadzora u oblasti turizma I ugostiteljstva, kao I drugih pitanja.Drugi deo je bio posvećen akreditaciji mere okviru IPARD 2 programa koja se odnosi na ruralni turizam, a Akreditovana regionalna razvojna agencija Zlatibor je prenela svoja iskustva o ulozi LS u razvoju turizma.